Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici Agencije za borbu protiv korupcije Kosova u novoj studijskoj posjeti ASK

25. septembar 2023.

Regionalna saradnja i razmjena iskustava i dobrih praksi sa partnerskim organizacijama iz okruženja predstavljaju jedan od prioriteta u radu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK). U tom duhu, ASK je 21. i 22. septembra ugostila delegaciju Agencije za borbu protiv korupcije Kosova (APK).

Tokom studijske posjete, službenici ASK su upoznali goste sa analizom propisa na rizike od korupcije, kao važnim antikorupcijskim mehanizmom, kao i zakonskom osnovom i procedurama vezanim za prijavu prihoda i imovine javnih funkcionera. Delegaciji APK predstavljene su i zakonske nadležnosti, mjere, radnje i procedure u slučaju podnošenja prijava za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, te zaštitom zviždača.

Prethodno, predstavnici APK su u junu ove godine posjetili ASK, kada su se, pored ostalog, bliže upoznali sa procesom donošenja i sprovođenja planova integriteta u Crnoj Gori, kao i načinima na koje Agencija analizira prepoznate rizike od korupcije i stepen realizacije mjera za njihovo savladavanje na osnovu čega daje preporuke za unapređenje efikasnosti i efektivnosti ovog antikorupcijskog alata.

Novosti