Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnice ASK na radionici o mehanizmima primjene Konvencije UN protiv korupcije

22. septembar 2023.

Službenice Odsjeka za međunarodnu saradnju Agencije za sprječavanje korupcije Nina Sekulović i Jovana Pejović učestvovale su na trodnevnoj radionici o Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) i mehanizmima za evaluaciju njene primjene, koja je od 19. do 21. septembra održana u Bečićima. Događaj je organizovala Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI).

Radionica je okupila preko 40 predstavnika državnih institucija, civilnog društva i privatnog sektora zemalja Zapadnog Balkana, kao i eksperte iz Koalicije UNCAC-a i Regionalne antikorupcijske inicijative, kako bi, podstičući produktivan dijalog i razmjenu znanja, unaprijedila razumijevanje UNCAC-a i mehanizama za evaluaciju njene primjene.

Radionica UNCAC 1

Učesnici su imali priliku da steknu neophodna znanja o metodologiji i alatima za evaluaciju UNCAC-a, te da razmijene informacije, iskustva, dobre prakse i izazove u pogledu evaluacije u svojim državama. Poseban akcenat stavljen je na uključivanje predstavnika civilnog društva i privatnog sektora u procese evaluacije, što doprinosi jačanju transparentnosti i otvorenosti samog procesa.

Predstavnica Agencije Nina Sekulović u uvodnom izlaganju istakla je važnost preventivnog antikorupcijskog djelovanja ASK i njenu ključnu ulogu u pogledu efikasne i dosljedne primjene UNCAC-a u Crnoj Gori. Ona je predstavila nadležnosti i rezultate Agencije kao krovne preventivne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na aktivnosti ASK kao nacionalnog koordinatora obaveza koje proističu iz potpisivanja Konvencije.

Radionica UNCAC 2

Crna Gora je potpisala UNCAC 2003. godine, a 2006. je pristupila Konvenciji kao nezavisna država. U prethodnoj godini Agencija je, kao nacionalni koordinator, koordinisala i organizovala radnu posjetu predstavnika Sekretarijata Kancelarije za drogu i kriminal (UNODC) i nadležnih evaluatora (predstavnika Iraka i Estonije), koja je bila jedan u nizu koraka u ocjenjivanju Crne Gore u primjeni UNCAC-a. U ovom, drugom ciklusu evaluacije, pod lupom je bila primjena poglavlja II – Preventivne mjere, i V – Povraćaj imovine. Sljedeći korak biće izrada konačnog Izvještaja za Crnu Goru, koji će pokazati da li i u kojoj mjeri naša država svojim zakonodavstvom i praksom ispunjava članove Konvencije u tim poglavljima.

Novosti