Agencija za sprječavanje korupcije

ASK uspostavlja tješnju saradnju sa OLAF-om

OLAF je formiran 1999. godine, a njegova misija je otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prevara povezanih sa sredstvima Evropske unije.
13. septembar 2023.

Sa posvećenošću širenju mreže međunarodnih partnera Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), direktorica Jelena Perović sa saradnicima se sastala sa visokom delegacijom Evropske službe za suzbijanje prevara (OLAF), koju je predvodio Vile Itala, generalni direktor ovog tijela koje je, kao operativno nezavisno, dio Evropske komisije. Sastanak je održan na inicijativu gospodina Itale, koji je na čelu OLAF-a od avgusta 2018. godine.

Gosti su ispoljili zanimanje za preventivni antikorupcijski pravni okvir u Crnoj Gori, u prvom redu za ulogu i nadležnosti Agencije, sa posebnim interesom za analizu propisa na rizike od korupcije. Direktorica Perović je predstavila aktivnosti institucije u primjeni ovog vrlo značajnog antikorupcijskog alata, kojim se doprinosu snaženju integriteta javne uprave. Pored toga, upoznala je delegaciju OLAF-a sa djelovanjem Agencije u drugim antikorupcijskim oblastima i detaljnije pojasnila određene radne procese, potcrtavajući značaj i uticaj ASK u sistemu vladavine prava.

Predstavnici Evropske službe za suzbijanje prevara su istakli spremnost da konkretnijim potezima podrže rad Agencije, u čemu će pomoći i uspostavljanje direktnih kanala komunikacije.

OLAF je formiran 1999. godine, a njegova misija je, kako je navedeno na zvaničnom sajtu Evropske komisije, otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prevara povezanih sa sredstvima Evropske unije.

Novosti