Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak direktorice ASK sa potpredsjednicom Vlade Sjeverne Makedonije

Sagovornice su se saglasile da borba protiv korupcije ne smije da poznaje granice, i da je regionalno povezivanje jedan od temeljnih preduslova uspješnosti antikorupcijskih politika.
6. septembar 2023.

Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović se sastala u Skoplju sa Slavicom Grkovskom, potpredsjednicom Vlade Sjeverne Makedonije zaduženoj za politike dobrog upravljanja.

Sagovornice su se saglasile da borba protiv korupcije ne smije da poznaje granice, i da je regionalno povezivanje jedan od temeljnih preduslova uspješnosti antikorupcijskih politika. Tokom sastanka bilo je riječi i o zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečena kriminalnom djelatnošću, čija izrada je u toku i u Crnoj Gori i u Sjevernoj Makedoniji.

Potpredsjednica Grkovska je u martu pokrenula formiranje Foruma liderki Jugoistočne Evrope za dobru upravu i antikorupciju (SEE WGGALF), među čijim osnivačicama se našla i direktorica Perović.

Novosti