Agencija za sprječavanje korupcije

Italijanska ambasadorka posjetila ASK

19. jul 2023.

Razvijajući međunarodnu saradnju kao bitan segment u unapređenju rada Agencije za sprječavanje korupcije, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović, direktorica Jelena Perović i pomoćnik direktorice Boris Vukašinović sastali su se sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Marselom.

Predsjednik Radulović predstavio je organizacionu strukturu Agencije i sumirao najznačajnije rezultate tokom minulog četvorogodišnjeg perioda i mandata aktuelnog saziva Savjeta. Pored toga, primjerima iz prakse potkrijepio je značaj i uticaj središnje preventivne antikorupcijske institucije, i dobre ocjene iz izvještaja međunarodnih partnera, u prvom redu Evropske komisije.

Direktorica Perović je upoznala uvaženu gošću sa predstojećim aktivnostima i mehanizmima koji se koriste za davanje doprinosa u afirmaciji vladavine prava i snaženju pravne države.

Čelnici Agencije skrenuli su pažnju i na realnu mogućnost blokiranja institucije, jer krajem jula ističe mandat članovima Savjeta, a Skupština Crne Gore još nije započela proceduru izbora novih.

Ambsadorka Marsela je istakla da u borbi protiv korupcije nije dovoljan samo učinak državne uprave, već da je nužno primijeniti i pristup „od dna ka vrhu“, sa presudnom ulogom građana, kojima je neophodno približiti da, kako je rekla, „postojanje korupcije utiče na to da plaćaju više, a dobijaju manje“.

Novosti