Agencija za sprječavanje korupcije

Crna Gora napredovala u Indeksu transparentnosti

Crna Gora je na listi ispred ostalih država Zapadnog Balkana (Sjeverna Makedonija 80%, Srbija 75%, Albanija 72,5%, Bosna i Hercegovina 70%) i osjetno iznad regionalnog (65,8%) i svjetskog (60,6%) prosjeka.
3. jul 2023.

U izvještaju o Indeksu transparentnosti (T-Indeksu) za 2023. godinu, naslovljenom kao „Transparentnost u vrijeme rata. T-Indeks 2023“, koji je u junu objavio Evropski istraživački centar za borbu protiv korupcije i izgradnju države (ERCAS) iz Berlina, Crna Gora je svrstana na 17. mjesto liste sa 143 države, sa ostvarenih 17 od mogućih 20 bodova (85%).

To je značajan napredak u odnosu na prošlogodišnje, prvo izdanje T-Indeksa, na kome je naša država sa 15,5 bodova (od 19) zauzimala 20. poziciju. Crna Gora je na listi ispred ostalih država Zapadnog Balkana (Sjeverna Makedonija 80%, Srbija 75%, Albanija 72,5%, Bosna i Hercegovina 70%) i osjetno iznad regionalnog (65,8%) i svjetskog (60,6%) prosjeka.

T-Indeks

T-Indeks, odnosno „kompjuterski posredovan indeks transparentnosti“, koji su razvili ERCAS i berlinski univerzitet Herti škola (Hertie School), mjeri i upoređuje nivo transparentnosti javnog sektora i njenog uticaja na korupciju u 143 zemlje, i to na osnovu dva tipa indikatora: de jure (zakonske obaveze) i de facto (ostvarena transparentnost).

Prepoznajući je kao ključnog učesnika u sistemu prevencije korupcije i promovisanju integriteta u javnom sektoru, Herti škola se u I kvartalu obratila Agenciji za sprječavanje korupcije, koja je prikupila nacionalne podatke i dostavila ažuririrane informacije i predloge novih ocjena.

Izvještaj je dostupan na linku

Novosti