Agencija za sprječavanje korupcije

ASK donijela Izvještaj o kontroli i nadzoru izborne kampanje za predsjedničke izbore

U toku izborne kampanje, ASK je instistirala na punoj transparentnosti upotrebe javnih resursa, kao i transparentnosti finansiranja izborne kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore
10. jul 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Izvještaj o sprovedenom nadzoru i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata, u toku izborne kampanje za izbore za Predsjednika Crne Gore koji su održani 15.04.2018. godine. Izvještaj je donijet u zakonskom roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.    

U toku izborne kampanje, ASK je instistirala na punoj transparentnosti upotrebe javnih resursa, kao i transparentnosti finansiranja izborne kampanje kandidata za  Predsjednika Crne Gore. U skladu sa zakonom, objavljeno je ukupno 31.732 izvještaja koji se odnose na upotrebu javnih resursa u toku trajanja izborne kampanje, među kojima  je i 39 izvještaja koji se odnose na finansiranje izborne kampanje predsjedničkih kandidata.  

ASK je izvršila kontrolu prikupljene dokumentacije i sprovela 56 kontrola na terenu. Pored kontrole na terenu, ASK je izvršila i kontrolu medijskog oglašavanja, obračuna nenovčanih priloga i dubinsku kontrola svih dostavljenih izvještaja političkih subjekata.

Nakon sprovedenih kontrola je ASK konstatovala da su se kandidati za Predsjednika Crne Gore i državni organi, generalno posmatrano, odgovorno pridržavali zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja, i obezbijedili transparentnost finansiranja kampanje i upotrebe javnih resursa. U toku izborne kampanje nije bilo dostavljenih prigovora od strane zainteresovane javnosti.

Imajući u vidu sve navedeno – sprovedene kontrole ASK, postignutu transparentnost i poštovanje zakonskih obaveza od strane obveznika i odsustvo prigovora za eventualne povrede zakona, ASK je u Izvještaju konstatovala da u toku izborne kampanje nije bilo kršenja koja bi ukazivala na eventualne zloupotrebe resursa u oblasti budžetske potrošnje, socijalnih pomoći, zapošljavanja, upotrebe službenih vozila i prostorija ili drugih povreda Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja .