Meni
Agencija za sprječavanje korupcije svoje aktivnosti nastavlja kontrolom svih političkih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu, uz nastavak kontinuiranog nadzora i kontrole nad svim obavezama koje su organi vlasti dužni da ispune u cilju transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje.
21.09.2016.
19.09.2016.
Osim parlamentarnih, Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu i nadzor izbora u Budvi, Kotoru, Andrijevici, i Gusinju, u skladu sa Planom kontrole i nadzora od 21. jula 2016. godine.
16.09.2016.
Šef Posmatračke misije OEBS-a Roman Jakič naglasio je da je za OEBS relevantno da izborni proces bude transparentan i u skladu sa zakonom. Direktor Agencije saopštio kako je Agencija obezbijedila sve kadrovske, organizacione i tehničke preduslove za praćenje izborne kampanje, ali i sve druge poslove iz njene nadležnosti.
15.09.2016.
Agencija za sprječavanje korupcije postupila zakonito u predmetu „Ramada“
13.09.2016.
Agencija donijela Plan kontrole i nadzora praćenja sprovođenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja na terenu. Plan i raspored kontrola i nadzora može biti dopunjavan i mijenjan, shodno potrebama i novonastalim situacijama ili podnijetim prigovorima.
13.09.2016.
Radna grupa Agencije za sprječavanje korupcije upoznata je sa kontrolama koje je Agencija sprovela u opštinama Bar i Ulcinj, u skladu sa Planom kontrola za septembar. Sa predstavnicima nevladinog sektora razgovarano o eventualnim problemima i budućim aktivnostima Agencije.
12.09.2016.
Britanski eksperti za izborno zakonodavstvo i odnose sa javnošću Liza Klejn i Stiven Runi održali predavanje za članove Radne grupe Agencije za sprječavaje korupcije koja se bavi praćenjem izbornog procesa za izbore u oktobru 2016.
9.09.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 23.09.2016.
datum: 19.09.2016.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 26.09.2016.
datum: 20.09.2016.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 26.09.2016.
datum: 13.09.2016.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 26.09.2016.
datum: 19.09.2016.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 23.09.2016.
datum: 23.09.2016.
objavljen: 30.09.2016.
dostavljen: 27.09.2016.
datum: 20.09.2016.