Meni
17.03.2017.
15.03.2017.
15.03.2017.
Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović održao je u Upravi za kadrove Crne Gore predavanje na temu “Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU.
14.03.2017.
10.03.2017.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Rezultati istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi javnosti o pitanju korupcije i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“
startovao: 8.03.2017.
objavljen: 23.03.2017.
datum: 22.03.2017.
objavljen: 23.03.2017.
datum: 22.03.2017.
objavljen: 23.03.2017.
datum: 16.03.2017.
objavljen: 23.03.2017.
datum: 16.03.2017.
objavljen: 23.03.2017.
datum: 21.03.2017.
objavljen: 22.03.2017.
dostavljen: 21.03.2017.
datum: 17.03.2017.