Agencija za sprječavanje korupcije

Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope objavila smjernice u cilju sprečavanja rizika od korupcije u kontekstu pandemije COVID-19

22. april 2020.

Grupa država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) objavila je Smjernice za 50 država članica ovog tijela, uključujući Crnu Goru, a čiji je cilj sprečavanje rizika od korupcije tokom pandemije COVID-19, te posebno u sektoru zdravstva koji je direktno pogođen.

Smjernice koje je izdao predsjednik GRECO-a Marin Mrčela naglašavaju da epidemija COVID-19 povećava korupcijske rizike, a zdravstveni sektor je posebno izložen, kako se navodi u zvaničnom saopštenju GRECO, usled porasta neposredne potrebe za medicinskom opremom i pojednostavljenja pravila javnih nabavki, prenatrpanih medicinskih ustanova i preopterećenog medicinskog osoblja.

„Kako se zemlje suočavaju sa nespornim vanrednim situacijama, koncentracijom moći, ograničavanjem osnovnih prava i sloboda, a kako se velike količine novca ulivaju u privredu da bi se ublažila kriza, rizike od korupcije ne bi trebalo potcijeniti“, rekao je predsednik GRECO-a. Odluke koje se odnose na mjere centralnih, regionalnih i lokalnih vlasti kako bi se suočile sa pandemijom moraju biti transparentne i biti predmet nadzora i odgovornosti. Zviždači u zdravstvenom sektoru moraju biti zaštićeni “, kazao je Mrčela.

Predsednik GRECO-a takođe je podsjestio na značaj transparentnosti u javnom sektoru kao jednog od najvažnijih sredstava za sprečavanje korupcije, koju god formu da zadobije, ističući presudnom potrebu za za redovnim i pouzdanim informacijama iz javnih institucija. Takođe, kako je dodao, i mediji imaju važnu ulogu i odgovornost. “Digitalne informacione platforme, poput specijalizovanih portala za transparentnost, vrijedni su alati za sprečavanje korupcije i instrumenti za zaštitu vladavine zakona “, naveo je predsjednik GRECO-a Marin Mrčela.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju GRECO, koruptivne prakse mogu uticati na javni ili privatni sektor i mogu biti povezane sa sistemom nabavki, podmićivanjem u oblasti medicinskih usluga, korupcijom u pogledu istraživanja i razvoja novih proizvoda, uključujući sukob interesa i ulogu lobiranja, prevara povezanih sa COVID-19, reklamiranjem falsifikovanih medicinskih proizvoda i sa drugim rizicima.

Saopštenje i Smjernice GRECO-a su na linku: https://www.coe.int/en/web/greco/-/covid-19-pandemic-greco-warns-about-corruption-risks

Novosti