Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija donijela Odluku da je javni funkcioner Božidar Vuksanović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije

22. jun 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Odluku kojom se utvrđuje da je Božidar Vuksanović, član – predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, kao javni funkcioner prekršio članove 7, 8 i 12 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije.

 Odluka link

Novosti