Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 71. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao postupke davanja mišljenja zbog sumnje u postojanje sukoba interesa ili ograničenja u vršenju javnih funkcija, koje je ASK donijela u toku 2017. godine.
8. jun 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Takođe, Savjet se upoznao sa Odlukom Agencije kojom je utvrđeno je članica Savjeta Vanja Ćalović Marković, kao javni funkcioner prekršila član 7 st. 1 i 2 i član 8 Zakona o sprječavanju korupcije. S tim u vezi odlučio je da se zaključci dostave Odboru za antikorupciju Skupštine Crne Gore.

Načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković je predstavila Savjetu način pokretanja postupaka, prikupljanja informacija, informisala Savjet da je Agencija nakon sprovedena 64 upravna postupaka tokom 2017. godine utvrdila kršenje zakona za 42 javna funkcionera. U 37 slučajeva postupalo se po prijavi drugog fizičkog ili pravnog lica a 27 postupaka je vođeno po službenoj dužnosti.

Agencija je u toku prošle godine dala 127 obavezujućih mišljenja, po zahtjevima javnih  funkcionera, kao i organa vlasti, koja su se između ostalog  odnosila i na potencijalnu sumnju o postojanju sukoba interesa javnih funkcionera. Nakon odluka i mišljenja Agecnije 37 funkcionera je podnijelo ostavke, četiri su razriješena, dok su dvije odluke o izboru i imenovanju stavljene van snage, u smislu člana 8 ZSK.

Na konačna akta Agencije o sukobu interesa i nespojivosti  funkcija, podnijeto je 8 tužbi Upravnom sudu, koji postupci su u toku.

Savjet je ocijenio da je potrebno dalje unapređenje rezultata u dijelu sukoba interesa i ograničenja u vršenju funkcija ograničeni, kroz proaktivno djelovanje nadležnog odsjeka i postupanje po službenoj dužnosti. Takođe, Savjet je insitirao na daljoj edukaciji kadrova u postupku utvrđivanja sukoba interesa, posebno u odnosu na postojanje potencijalnog sukoba interesa.

Savjet je konstatovao da je Direktor ASK, realizovao Zaključak Savjeta i informisao Savjet o toku postupka i odluci koju je donio po Inicijativi bivšeg direktora Monitoring programa NVO „MANS“, Vuka Maraša, protiv članice Vanje Ćalović Marković, zbog povrede Zakona o sprječavanju  korupcije. Takođe, Savjet je konstatovao da je Direktor ASK ispunio zaključak Savjeta ASK koji se odnosi na obavezu donošenja odluka odnosno akata u svim postupcima koji se vode pred Agencijom protiv članova Savjeta ASK .

Novosti