Agencija za sprječavanje korupcije

Evaluacioni tim eksperata GRECO u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori

GRECO u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori
27. septembar 2021.

Evaluacioni tim Grupe država Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) od 27. septembra do 1. oktobra boravi u Crnoj Gori u okviru V kruga evaluacije, čiji je fokus na sprječavanju korupcije i unaprijeđenju integriteta kod najviših funkcionera izvršne vlasti i policije.

Evaluacioni tim GRECO posebno će ocjenjivati efikasnost antikorupcijskih mehanizama Vlade Crne Gore i Uprave policije u sprječavanju sukoba interesa, ograničenju u vršenju javnih funkcija, kontroli prihoda i imovine, razvoju instituta zviždača, politike integriteta, transparentnosti, etičkih principa, kao i edukativnih aktivnosti.

Agencija za sprječavanje korupcije, kao nacionalni koordinator za ispunjavanje obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u GRECO, organizuje i koordinira sastanke eksperata sa predstavnicima crnogorskih institucija i to Kabinet Predsjednika Crne Gore, Kabineta predsjednika Vlade, Generalnog sekretarijata Vlade, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Savjeta za građansku kontrolu policije i drugih državnih institucija, predstavnika civilnog sektora, medija i akademske zajednice. U prethodnom periodu, Agencija je u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade i policijom pripremila odgovore na obavezni Upitnik GRECO iz ove oblasti i dostavila ih u julu 2020. godine.

Evaluacija GRECO predstavlja najznačajniji mehanizam za ocjenu primjene antikorupcijskih standarda Savjeta Evrope, pomažući da se identifikuju nedostaci u nacionalnim antikorupcijskim politikama, te predviđajući neophodne zakonodavne, institucionalne i praktične reforme. GRECO sistem monitoringa sastoji se od dvije faze: evaluacione procedure koja rezultira Izvještajem sa preporukama za dalje sprovođenje reformi, i fazu ocjenjivanja, koja podrazumijeva ocjenu preduzetih mjera za sprovođenje utrvrđenih preporuka.

Do sada, Crna Gora je uspješno prošla III i IV krug GRECO evaluacija, ispunjavajući svih 38 preporuka upućenih u III krugu evaluacije u oblasti transparentnosti finansiranja političkih partija i inkriminacije, uključujuči i osnivanje Agencije kao nezavisne institucije koja kontroliše finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja i usvajanjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Evaluacioni izveštaj koji sačini ekspertski tim GRECO biće usvojen na Plenarnoj sjednici u toku 2022. godine.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti