Agencija za sprječavanje korupcije

Održan Regionalni okrugli sto o jačanju integriteta u organima vlasti i izbornim kampanjama u zemljama članicama Jadransko – jonske inicijative

18. april 2019.

U okviru drugog po redu predsjedavanja Crne Gore Jadransko - jonskom incijativom (JJI), Agencija je, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i uz podršku ambasade SAD u Podgorici, organizovala dvodnevni događaj, pod nazivom „Regionalni okrugli sto o jačanju integriteta u organima vlasti i izbornom procesu u zemljama članicama JJI“, u Budvi, 16-17. aprila.

Na Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici svih devet država članica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Događaju su prisustvovali i predstavnici Sekretarijata Jadransko – jonske inicijative, Regionalne antikorupcijske inicijative i ambasade SAD u Podgorici.

Uvodna izlaganja na okruglom stolu održali su direktor Agencije za sprječavanje korupcije g. Sreten Radonjić, generalna direktorica Direktorata Ministarstva pravde za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor gđa Marijana Laković i predsjednica Savjeta Agencije gđa Goranka Vučinić.

U pozdravnom govoru, direktor Agencije Sreten Radonjić je izrazio zadovoljstvo što je Agencija domaćin događaja koji, kako je kazao, ima za cilj jačanje integriteta u javnom sektoru, realizaciju preventivnih antikorupcijskih mjera i otklanjanje sistemskih korupcijskih rizika, kao i efikasno sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, te predstavio rezultate Agencije u ovim oblastima. Radonjić je istakao da je Agencija dala snažan doprinos jačanju integriteta u organima vlasti, unapređenju tansparentnosti finansiranja političkih subjekata, te sprječavanju drugih nepravilnosti i kršenja zakona.

Direktorica Direktorata u Ministarstvu pravde Marijana Laković upoznala je učesnike okruglog stola o napretku Crne Gore u realizaciji mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava”, s akcentom na ulogu Agencije za sprječavanje korupcije u implementaciji mjera iz tog poglavlja.

Predsjednica Savjeta Agencije Goranka Vučinić je, između ostalog, istakla značaj međunarodne saradnje, odnosno izrazila zadovoljstvo što su okruglom stolu prisustvovali predstavnici zemalja članica EU, čije će iskustvo i praksa u primjeni navedenih instituta biti dragocjeno da Crna Gora, koja je na putu učlanjenja u EU, što prije dosegne međunarodne standarde u ukupnoj borbi protiv korupcije. Vučinić je istakla da je Crna Gora pristupila borbi protiv korupcije na sveobuhvatan i organizovan način, polazeći od principa da uspješna borba protiv korupcije podrazumijeva efikasan antikorupcijski zakonodavni i institucionalni okvir, kao i efikasno sprovođenje strateških dokumenata i međunarodnih obaveza.

U toku dvodnevne diskusije, predstavnici antikorupcijskih tijela država članica JJI razgovarali su o zakonskim i institucionalnim okvirima i praksi tih država u primjeni antikorupcijskih instrumenata kao što su: procjena rizika od korupcije u svrhu jačanja integriteta u organima vlasti, analiza propisa na rizike od korupcije, obezbjeđivanje integriteta političkih subjekata i izbornog procesa kroz kontrolu finansiranja političkih subjekata i kampanja, kao IT rješenja u ovim oblastima.

Podsjećamo, Jadransko-jonska inicijativa je usmjerena na unapređenje saradnje u jadransko-jonskoj regiji i podsticanje procesa evropskih integracija članica JJI koje nisu dio EU, kroz promociju ekonomskog rasta i društvenog prosperiteta u regionu, i unapređenje konkurentnosti, a u cilju potpune evropske integracije Zapadnog Balkana.

Novosti