Agencija za sprječavanje korupcije

Izlaganje direktora ASK na regionalnom okruglom stolu Jadransko - jonske inicijative

16. april 2019.

Zadovoljstvo mi je da Vas sve pozdravim u ime Agencije za sprječavanje korupcije i poželim dobrodošlicu u Crnu Goru, gdje smo se okupili da, pod okriljem Jadransko – jonske inicijative, razmjenimo iskustva o mjerama koje u svojim državama preduzimamo u cilju jačanja integriteta organa vlasti i izbornog procesa.

Mjere za jačanje integriteta u organima vlasti imaju za cilj sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u tim organima, pa tako i veće povjerenja građana u njihov rad. S druge strane, mjere kontrole finansiranja izbornih kampanja daju snažan doprinos jačanju tansparentnosti finansiranja političkih subjekata i trošenja sredstava iz javnih izvora u toku izborne kampanje, te sprječavaju zloupotrebe javnih resursa i druge nepravilnosti u izbornom procesu.

Uspješnom realizacijom pomenutih antikorupcijskih mjera, doprinosi se efikasnijem sistemu prevencije korupcije, kao i podizanju sveukupnog integriteta u radu organa vlasti, javnih funkcionera i političkih subjekata.

Želim da naglasim su među prioritetima rada Agencije, od njenog osnivanja do danas, bile upravo nadležnosti i aktivnosti koje se odnose na jačanje integriteta u javnom sektoru, realizaciju preventivnih antikorupcijskih mjera i otklanjanje sistemskih korupcijskih rizika, kao i efikasno sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Proaktivnim djelovanjem Agencije u protekle tri godine, otkada i postoji, obezbijeđen je visok stepen poštovanja Zakona o finansiranju političkih sujekata i izbornih kampanja. Za kršenje odrebi ovog Zakona, Agencija je pokrenula 486 prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata i organa vlasti, a nadležni sudovi su izrekli novčane kazne u iznosu od 135.650€.

Nadalje, kada su mjere integriteta u pitanju, 98% organa vlasti u Crnoj Gori je ispunilo zakonsku obavezu usvajanja planova integriteta i redovnog izvještavanja o realizaciji tih mjera. Agencija je donijela i 15 Mišljena o rizicima od korupcije u pravnim propisima, koje je dostavila predlagačima zakona, a naročitu pažnju u narednom periodu će posvetiti ocjeni sprovođenja preporuka datih u tim mišljenjima.

Želim takođe da istaknem da Agencija posjeduje i tehničke i informatičke preduslove za sprovođenje ovih mjera i obezbjeđenje transparentnosti rada u ovim oblastima. Izvještaji o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji dostupni su zainteresovanoj javnosti na internet stranici Agencije. Aplikacija za planove integriteta omogućava svim organima vlasti da unesu i na jednom mjestu upravljaju svim podacima u vezi sa planovima integriteta i izvještajima o njihovom sprovođenju. Svim korisnicima aplikacije je omogućeno kreiranje velikog broja statističkih izveštaja u cilju unapređenja analize planova integriteta i efikasnijeg upravljanja rizicima u instituciji.

Snažan doprinos prevenciji korupcije Agencija je dala i kroz sprovođenje svojih ostalih nadležnosti, kao što su efikasna prevencija sukoba interesa, provjera prihoda i imovine javnih funkcionera, jačanje javne svijesti o problemu korupcije, kao i postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, gdje na godišenjem nivou bilježimo kontinuirani rast broja prijava od građana.

Svjesni smo da uspješna prevencija korupcije podrazumijeva i kontinuiranu analizu djelotvornosti važećeg normativnog i institucionalnog okvira, kao i stalnu razmjenu znanja, iskustava i prakse na međuinstitucionalnom i međunarodnom planu.

S tim u vezi, Agencija je u proteklih par godina bila korisnica dva projekta usmjerena na unapređenje rada u svim oblastima njegog djelovanja, i to IPA tvining projekta “Podrška implementaciji mjera integriteta”, i “Horizontalnog mehanizama za Zapadni Balkan i Tursku”, koji je zajednička inicijativa Savjeta Evrope i Evropske unije.

Prusustvo delegacija zemalja jugoistočne Evrope ovom događaju je poruka o nastojanjima ovih država da se efikasno i djelotvorno bore protiv korupcije, kroz prilagođavanje nacionalnih antikorupcijkih okvira najboljim evropskim standardima i praksama, ali i kroz uspostavljanje tješnje saradnje antikorupciskih tijela u regionu.

U tom smislu, očekujem da će diskusija tokom naredna dva dana doprinijeti nastavku i unapređenju saradnje država Jadransko – jonske inicijative, daljoj promociji evropskih standarda i vrijednosti, kao i podršci evropskom putu onih članica ove inicijative za koje je članstvo u EU strateški državni prioritet.

Zahvaljujem vam se na pažnji i želim uspješan rad.

Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprječavanje korupcije

Novosti