Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak ASK sa predstavnicima NVO sektora

7. oktobar 2022.

U duhu dobre saradnje sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima sastala se sa predstavnicama nevladinih organizacija Centar za građanske slobode (CEGAS) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Sastanak je bio posvećen aktivnostima Agencije u kontroli i nadzoru kampanje za lokalne izbore koji će biti održani 23. oktobra.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić upoznao je sagovornice sa aktuelnostima u tom procesu, kao i sa određenim izazovima sa kojima se Agencije suočava, a koje su uslovljene zakonodavnim okvirom.

Predstavnice NVO sektora su se saglasile da je praksa potvrdila da postoji prostor za raspravu o izmjenama i unaprijeđenju Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Trajno posvećena partnerskom odnosu sa organizacijama civilnog društva, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti praksu održavanja konsultativnih sastanaka.

Novosti