Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 69. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. april 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencija za sprječavanje korupcije predstavljen je Plan kontrole i nadzora u toku kampanje za izbor odbornika u više lokalnih skupština, koji su zakazani za 5. jun 2022. godine, kao i aktivnosti koje ASK sprovodi u toku navedene kampanje.

Konstatovano je da Agencija redovno kontroliše poštovanje zakonom propisanih zabrana i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja u toku izborne kampanje od strane 1.029 organa vlasti koji su obveznici primjene zakona.

Imajući u vidu da se očekuje raspisivanje izbora u još osam opština, sve aktivnosti ASK biće koncipirane za jedinstvenu kampanju i kao takve će se primjenjivati za sve izbore i na teritoriji cijele Crne Gore.

Posebna pažnja u narednom periodu biće posvećena kontroli izvještaja, kao i praćenju objavljivanja izvještaja o upotrebi javnih resursa u toku kampanje, kako bi se omogućila javna dostupnost tih podataka i mogućnost prijavljivanja bilo kakvih nepravilnosti.

Planirano je da službenici Agencije izvrše 27 kontrola na terenu, tokom kojih će akcenat biti stavljen na kontrolu mjesečne potrošnje za maj, kao i na kontrolu zapošljavanja.

Kada su u pitanju politički subjekti, pratiće se aktivnosti u odnosu na osam vrsta troškova definisanih zakonom. Cilj je da se iskontroliše i evidentira najmanje 75% troškova svih političkih subjekata do izbornog dana. Takođe, biće kontrolisani svi davaoci priloga, propisani limiti i, na kraju, tačnost i potpunost dostavljenih izvještaja svih subjekata.

U odnosu na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima od strane javnih izvršitelja, a koja je propisana članom 31a Zakona o javnim izvršiteljima, Savjet je zatražio od Agencije da sačini i javno objavi evidenciju javnih izvšitelja, uz podatke o tome ko je ispunio obavezu dostavljanja izvještaja Agenciji, kao i da o tome obavijesti Komoru javnih izvršitelja.

Takođe, inicirana je dopuna člana 23 Zakona o sprječavanju korupcije, kako bi izvršitelji i notari bili prepoznati kao javni funkcioneri u smislu navedenog zakona.

Novosti