Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje u Herceg Novom

12. jul 2021.

Djelujući po zakonskim ovlašćenjima, Agencija za sprječavanje korupcije je, na osnovu člana 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, donijela Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje za izbore održane 9. maja 2021. godine u Herceg Novom.

Izvještaj, koji je u integralnom obliku dostupan na linku, sadrži pregled aktivnosti Agencije uoči raspisivanja izbora, podatke o sprovedenoj kontroli finansiranja izborne kampanje, nadzoru nad upotrebom javnih sredstava, zaključke i anekse.

Proaktivnim pristupom, čvrsto opredjeljena za transparentnost, Agencija je sistemski i obuhvatno pratila kampanju, dajući vidan doprinos kredibilitetu i legalitetu izbornog procesa.

Tokom kampanje, u skladu sa usvojenom Metodologijom, izvršena je suštinska i dubinska kontrola aktivnosti političkih subjekata, njihovog finansiranja i medijskog predstavljanja, prikupljenih i utrošenih sredstava. Politički subjekti su dostavili 37 izvještaja, koje je Agencija kontrolisala, učinivši dostupnim javnosti na svojoj internet stranici sve one za koje je imala zakonsku obavezu objavljivanja.

Instistiranjem na transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija je izvršila terensku kontrolu i neposredan uvid u dokumentaciju organa vlasti, kontrolisala poštovanje Zakona putem izjašnjenja odgovornih lica, i analizirala i sistematizovala 1.175 izvještaja, koji su objavljeni na internet stranici. Sprovedeno je ukupno 44 postupka koji su se odnosili na nepravilnosti i sumnje da je došlo do kršenja Zakona.

U toku izborne kampanje nije bilo podnijetih prigovora od strane zainteresovane javnosti, civilnog sektora ili građana. Pokrenuto je šest prekršajnih postupaka i izdato šest prekršajnih naloga.

Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da dosljedno i posvećeno obavlja preventivnu i kontrolnu ulogu u izbornom procesu, doprinoseći snaženju ambijenta vladavine prava i povjerenja građana u pravnu državu.

Novosti