Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće službenika ASK na obuci o kontroli nenovčanih priloga političkim subjektima i kampanjama od strane trećih lica

9. jul 2021.

Uz posvećenost institucionalnom razvoju i saradnji sa partnerima na putu evropskih integracija, službenici Agencije za sprječavanje korupcije su u srijedu i četvrtak učestvovali na „Treningu za ASK o kontroli nenovčanih priloga političkim subjektima i kampanjama od strane trećih lica“, u organizaciji Programske kancelarije Savjeta Evrope – Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala.

Tokom obuke, predstavnici Agencije su, predstavljanjem primjera iz najbolje prakse iz Sjedinjenih Američkih Država, Letonije i Francuske, upoznati sa mehanizmima za otkrivanje i procesuiranje kampanja od strane trećih lica ili kršenja odredbi o nenovčanim prilozima, sa analizom postojećeg zakonodavnog okvira iz ove oblasti i predlozima za njegovo poboljšanje.

Ukazujući da Crna Gora ima čvrste temelje relativno dobro regulisanog sistema finansiranja kampanja, transparentnost na visokom nivou i kapacitete za nadzor i sprovođenje, ekspertkinja Lolita Čigane iz Letonije je istakla da je potrebno produbiti razumijevanje koncepta nenovčanih priloga, ojačati već postojeću praksu njihovog nadzora i definisati, urediti i pratiti učešće trećih strana u kampanjama.

Trening je organizovan u okviru druge faze Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (HF II AEC-MNE), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi je Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope. Cilj projekta, koji će podržati proces sprovođenja sprecifičnih ključnih preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO) i Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), je da podrži napore Crne Gore u sprječavanju korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa evropskim standardima.

Novosti