Agencija za sprječavanje korupcije

Rezultati u kontroli i nadzoru izborne kampanje u Herceg Novom

5. maj 2021.

Postupajući planski i strateški, na temelju zakonodavnog okvira i usvojene metodologije, uvažavajući stavove i sugestije civilnog sektora i međunarodnih partnera, Agencija za sprječavanje korupcije, sa privrženošću zaštiti javnog interesa, djeluje u kontroli i nadzoru kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi, koji su zakazani za 9. maj.

Od dana raspisivanja izbora, Agencija je pokrenula 37 postupaka koji se tiču upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. Trideset i dva postupka odnosila su se na kontrolu ograničenja mjesečne potrošnje, tri na kontrolu otpisa duga, a po jedan na dodjelu jednokratne pomoći i regulisanje zapošljavanja u toku kampanje.

Službenici Agencije izvršili su i 10 terenskih kontrola organa vlasti. Doživljavajući transparentnost kao osnovu integriteta i kredibiliteta izbornog procesa, Agencija je svu dokumentaciju koju kontroliše učinila javno dostupnom, objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Na osnovu Plana kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika koji će biti održani 9. maja 2021. godine, Agencija redovno prati aktivnosti svih šest političkih subjekata, prikupljanjem i kontrolom dokumentacije koja se odnosi na prikupljanje i utrošnju sredstava u kampanji. Do sada je ukupno evidentirano aktivnosti, odnosno troškova, u visini od 53.988,98€, kao i prikupljenih sredstava u visini od 31.950€. U dosadašnjem toku kampanje, izborne liste su prijavile priloge fizičkih lica u vrijednosti od 4.200€.

U ovom periodu, Agencija je pokrenula jedan postupak, a izvršila šest kontrola političkih subjekata na terenu. Zapisnici sa pratećom dokumentacijom objavljeni su na internet stranici ove institucije.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obavezu subjekata koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje da Agenciji dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u roku od deset dana od raspisivanja izbora. Dvadeset medijskih subjekata su dostavili cjenovnike, od čega 15 u zakonom predviđenom roku.

Od početka kampanje za izbor odbornika u SO Herceg Novi nije bilo podnijetih prigovora. Zbirno, utvrđena su četiri slučaja kršenja Zakona koji se odnose na organe vlasti, a po jedan na pružaoca medijskih usluga i politički subjekat, zbog čega će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da suštinskom i sistematskom kontrolom kampanje posvećeno djeluje na davanju punog doprinosa transparentnosti izbornog procesa i promociji vladavine prava.

Novosti