Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak rukovodstva Agencije sa francuskim ambasadorom u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom

29. april 2021.

Ostajući posvećeni dijalogu i saradnji sa međunarodnim partnerima kao značajnoj pretpostavci daljeg razvoja Agencije za sprječavanje korupcije, direktorica Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i pomoćnik direktorice Boris Vukašinović sastali su se sa ambasadorom Republike Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom.

U otvorenom i sadržajnom razgovoru, predsjednik Radulović je predstavio stratešku osnovu koju je postavio novi saziv Savjeta, imenovan u julu 2019, odredivši transparentnost i proaktivni pristup kao prioritete u djelovanju. Naglašeni su potreba i značaj da Agencija, kao preventivna institucija, šalje jasne poruke javnosti, i da, utemeljujući svoje postupanje u zakonu, daje vidan doprinos nadogradnji ambijenta vladavine prava.

Direktorica Perović je upoznala sagovornika sa organizacionom strukturom i novom sistematizacijom, kojom je predviđeno kadrovsko snaženje usmjereno ka poboljšanju efikasnosti i efektnosti i potpunijem korišćenju kapaciteta.

Uz iskazano zadovoljstvo saradnjom sa evro-atlantskim partnerima, bilo je riječi i o zakonodavnom okviru u kome funkcioniše Agencija, a koji čine Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o finansiraju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakon o lobiranju. Uz brojne primjere iz prakse, prepoznat je i prostor za njegovo unaprijeđenje, uz informacije o aktivnostima koje je Agencija preduzimala u tom pravcu.

Na sastanku je pomenut i nedavno potpisani Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u svhru provjere izjava o imovini, kao važan mehanizam u borbi protiv korupcije.

Izražavajući punu podršku radu Agencije, Njegova ekselencija se interesovao za način na koji francuska ambasada može da pomogne, u prvom redu na obezbjeđivanju ekspertskih usluga. Dogovoreno je da naredni zajednički koraci uključe konkretizaciju saradnje.

Novosti