Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljen dijalog ASK i predstavnika civilnog sektora

23. april 2021.

Politika otvorenih vrata u odnosu sa civilnim sektorom ostaje jedan od prioritetnih pravaca djelovanja Agencije za sprječavanje korupcije. To je potvrđeno i na online sastanku delegacije Agencije, koju je predvodila pomoćnica direktorice Nina Paović, sa predstavnicima nevladine organizacije Centar za monitoring (CeMI).

Poput nekoliko prethodnih, i ovaj je bio posvećen temama unaprijeđenja kvaliteta izbornog procesa i prepoznavanja prostora za moguću nadogradnju postojećeg zakonodavnog okvira. U fokusu razgovora bila je kampanja za predstojeće lokalne izbore u Herceg Novom, koji će se održati 9. maja.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić informisao je sagovornike o postupanju Agencije u kontroli i nadzoru kampanje, između ostalog, i o sprovedenim kontrolama na terenu. Svi zapisnici, zajedno sa prikupljenom dokumentacijom, objavljuju se na internet stranici ove instutucije, čime se doprinosi transparentnosti upotrebe javnih resursa i finansiranja kampanje.

Koristeći svoja ovlašćenja, vodeći brigu o javnom interesu, Agencija će nastaviti da predano radi na daljem razvoju legaliteta i kredibiliteta izbornog procesa.

Tokom sastanka je bilo riječi i o izbornoj reformi, naročito dijela koji se tiče uređivanja biračkih spiskova, zatim kontroli završnih računa i godišnjih konsolidovanih izvještaja, razvoju IT sektora Agencije i njenoj prisutnosti na društvenim mrežama.

Novosti