Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavak saradnje sa NVO sektorom

18. mart 2021.

Praćenje kampanja za održane lokalne izbore u Nikšiću i predstojeće izbore u Herceg Novom bili su u fokusu razgovora na online sastanku direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović i njenih saradnika sa predstavnicima nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Centar za monitoring (CeMI), Centar za građanske slobode (CEGAS) i Građanska alijansa.

Bio je to još jedan u nizu sastanaka kojima se produbljuje saradnja Agencije sa civilnim sektorom u svrhu snaženja ambijenta izbornog legaliteta i kredibiliteta.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić obavijestio je sagovornike o tome šta je Agencija uradila po pitanju primljenih prigovora tokom kampanje u Nikšiću, a koji se odnose na funkcionersku kampanju, korišćenje službenih vozila i kontrolu finansiranja kampanje od strane političkih subjekata.

Pored toga, predstavljene su započete aktivnosti ove institucije na kontroli i nadzoru kampanje u Herceg Novom. Brinući o zaštiti javnog interesa, Agencija je spremna da pruži puni doprinos transparentnosti upotrebe javnih resursa i finansiranja kampanje.

Praksa sastanaka Agencije sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave praćenjem izbora nastaviće se i u narednom periodu.

Novosti