Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima civilnog sektora

11. februar 2021.

U duhu politike otvorenih vrata, uvažavajući glas i stav civilnog sektora, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima danas se sastala sa predstavnicima nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Centar za građanske slobode (CEGAS).

Tema razgovora bilo je praćenje, nadzor i kontrola izborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću.

Iskazujući privrženost dijalogu i snaženju ambijenta uzajamnog povjerenja, direktorica Agencije je poručila da vidi civilni sektor kao partnera u djelovanju na zaštiti javnog interesa. Spojem institucionalnog i vaninstitucionalnog znanja i iskustva može se dati puni doprinos jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa. Agencija će po okončanju izbora u zakonskom roku imati izvještaje i analizu troškova političkih subjekata tokom kampanje.

Izdvajajući u prvi plan transparentnost, Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za sprovođenje finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, pojasnio je nadležnosti Agencije, koja, postupajući po službenoj dužnosti i dostavljenim prigovorima i sumnjama, posvećeno vrši suštinsku kontrolu i nadzor izborne kampanje.

Predstavnici civilnog sektora su, ukazujući na atmosferu u Nikšiću uoči izbora, ponudili niz sugestija koje se tiču kontrole finansiranja kampanje i ponašanja aktera izbornog procesa, unaprijeđenje izbornog zakonodavstva, motivisanja građana da prijave moguće zloupotrebe, kao i potrebe pojačanog prisustva Agencije u medijima.

Razgovor je predstavljao nastavak komunikacije Agencije sa NVO sektorom. Dogovoreno je da se međusobna saradnja produbi i konkretizuje, a da sastanci postanu redovna praksa i da se obavljaju na sedmičnom nivou.

Novosti