Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 29. Sjednice savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

22. jul 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici utvrdio Listu kandidata koji ispunjavaju uslove Četvrtog ponovnog javnog konkursa za direktora ASK, na kojoj se nalaze:

  • Jelena Perović, predsjednica Osnovnog suda na Cetinju; i
  • Amer Šukurica, advokat iz Podgorice.

Na javni konkurs su se prijavili i kandidati Nevenka Božović Jovović, advokatica iz Budve, i Veljko Knežević, službenik Uprave policije.

Savjet ASK je utvrdio da imenovani kandidati ne ispunjavaju uslove konkursa, definisane članom 83 Zakona o sprječavanju korupcije, kojim je, između ostalog, propsano da kandidat mora dostaviti najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju.

Uvidom u dokumentaciju kandidatkinje Nevenke Božović Jovović, utvrđeno je da je imenovana dostavila mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva “Sunraf Beach Properties”, i dva mišljenja koja nijesu dostavljena od strane privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radila, odnosno sa kojim je ostvarila poslovnu saradnju. Imajući u vidu navedeno, konstatovano je da imenovana ne ispunjava zakonske uslove da bude birana za direktorku ASK.

Kandidat Veljko Knežević je dostavio mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od Centra bezbjednosti Budva – Stanice kriminalističke policije, i od Centra bezbjednosti Herceg Novi, Odjeljenja bezbjednosti Kotor. Imajući u vidu da su dostavljena dva od potrebna tri mišljenja, utvrđeno je da je prijava imenovanog nepotpuna, zbog čega ne ispunjava zakonske uslove da bude biran za direktora ASK.

Razgovor sa kandidatima sa Liste biće obavljen na 30. sjednici Savjeta ASK, koja će se održati u petak, 24. jula 2020. godine, sa početkom u 10 časova.

U cilju obezbjeđivanja pune transparentnosti razgovora sa kandidatima, direktan prenos sjednice biće obezbijeđen putemYouTube kanala ASK.

Novosti