Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak radne grupe za praćenje izborne kampanje

17. jul 2020.

radna grupa

Na sastanku Radne grupe za praćenje izborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore u pet opština, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine, konstatovano je da se aktivnosti Agencije i propisane dužnosti zakonskih obveznika od dana raspisivanja izbora realizuju u skladu sa Planom kontrole i nadzora.

Sastanku Radne grupe, prisustvovao i predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović, kao i predstavnica nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju - CDT Biljana Pejović.

Predstavnici Agencije su istakli da će ova institucija striktno i u potpunosti sprovesti sve svoje nadležnosti propisne Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, čiji je cilj jačanje integriteta kampanje kroz sveobuhvatnu kontrolu finansiranja političkih subjekata i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Konstatovano je i da Agencija sprovodi veliki broj aktivnosti u vezi sa kontrolom izbornog procesa i da je do sada evidentirala 1.015 obveznika, koji su dostavili oko 7.700 izvještaja koji sadrže analitičke kartice o socijalnim davanjima i budžetskoj potrošnji, putne naloge i sl. Među dostavljenim dokumentima su i 194 Odluke o davanjima iz budžetske rezerve, koje je Agencija iskontrolisala i objavila na svojoj internet stranici. Agencija je, nakon kontrole pristigle dokumentacije, dala 203 upozorenja obveznicima, kao i 35 mišljenja i više od 140 pravnih savjeta na zahtjev organa vlasti.

Istaknuto je da je do sada 10 političkih subjekata otvorilo račune za izbornu kampanju i svi su dostavili Agenciji petnaestodnevne izvještaje, u kojima nije bilo prijavljenih novčanih priloga za izbornu kampanju.

Agencija je do sada pokrenula 31 upravni postupak po prijavama koje se tiču izvršenja obaveza propisanih Zakonom o kontroli političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i devet postupaka po službenoj dužnosti. Planirane su kontrole zakonskih obveznika na terenu, a njihov raspored i dinamika će biti predmet pažljive analize, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori.

Kad su u pitanju PR aktivnosti, pripremljen je info material sa obavezama, ograničenjima i zabranama za organe vlasti, koji je objavljen na internet stranici i nalozima Agencije na društvenim mrežama. U svim dnevnim listovima je insertovan info materijal Agencije na temu kontrole izborne kampanje.

Predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović je istakao da će Savjet posebnu pažnju posvetiti radu Agencije u oblasti kontrole finansiranja izborne kampanje, kao prioritetu rada Agencije u ovom periodu, kao i da će pružiti svu neophodnu podršku Agenciji u sprovođenju nadležnosti tokom kampanje.

Predstavnica CDT-a Biljana Pejović je navela da će ta nevladina organizacija vršiti monitoring rada Agencije i Državne izborne komisije u cilju pružanja podrške u radu ove dvije institucije, te da će posebnu pažnju posvetiti sprječavanju eventualnih zloupotreba javnih resursa i podnošenju prijava u slučaju sumnji u takve zloupotrebe.

Najavljen je nastavak saradnje između Agencije i zainteresovanih nevladinih organizacija tokom kampanje, a naredni sastanak Radne grupe zakazan je za 27. jul 2020. godine.

Novosti