Agencija za sprječavanje korupcije

Misija ODIHR-a boravila u posjeti ASK

7. jul 2020.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije dr Savo Milašinović sastao se juče sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Vladimirom Misevim i Aleksijem Ličkovim. Sastanku je prisustvovao i načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić.

Teme sastanka su bile ocjena stanja u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Crnoj Gori, mjere koje je preduzela Agencija na unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti, aktivnosti koje je Agencija preduzela na pripremi procesa kontrole finansiranja izborne kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 30. avgust, kao i tekuće aktivnosti u tom procesu.

S tim u vezi, predstavnici Agencije su upoznali predstavnike ODIHR-a o tome da je Agencija od 2017. inicirala 46 predloga za izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, da je dio tih predloga usvojen u Skupštini Crne Gore, što je značajno unaprijedio ambijent za kontrolu finansirnja političkih subjekata i izbornih kampanja u odnosu na raniji period.

Što se tiče aktivnosti koje se odnose na pripremu kontrole finansiranja izborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore, predstavnicima ODIHR-a je predstavljen nedavno usvojeni Plan kontrole i nadzora kojim su definisane aktivnosti koje će Agencija proaktivno sprovoditi prema političkim subjektima i organima vlasti u cilju kontrole poštovanja zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje.

Posebno je naglašeno da će Plan kontrole i nadzora biti sproveden u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i u skladu sa metologijama za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti Agencije, koje su definisane uz uvažavanja predloga međunarodnih eksperata i civilnog sektora, a čiji su nacrt prethodno pripremili eksperti Savjeta Evrope u saradnji sa Agencijom.

Predstvnici ASK su poručili da je Agencija otvorena za nastavak saradnje sa predstavnicima međunarodnih organizacija i civilnog sektora u toku postupka kontrole izbornog procesa, te upoznali ODIHR sa promotivnim materijalom kojim Agencija poručuje opštoj i stručnoj javnosti da Agenciji i drugim nadležnim organima u toku izborne kampanje podnesu prigovore u slučaju indicija na eventualno kršenje zakona.

Predstavnici ODIHR su se interesovali i za kapacitete Agencije, od koje su dobili odgovor da ovaj organ potpuno spremno ulazi u postupak kontrole predstojećeg izbornog procesa u okviru svojih nadležnosti.

Novosti