Agencija za sprječavanje korupcije

Reagovanje v.d. direktora ASK Sava Milašinovića

31. mart 2020.

U vezi sa jučerašnjim saopštenjem Savjeta ASK u kojem je to tijelo ocijenilo neprimjerenom odluku v.d. direktora ASK da ne dozvoli ulaz u prostorije ASK medijskoj kući koja bi sačinila audio-vizuelni snimak sjednice, kao i da je navedenim činom nanesena direktna šteta ASK-u za šta je odgovoran v.d. direktora ove institucije, saopštavam sljedeće:

Upravo je Savjet ASK još 18. marta objavio obavještenje da se u cilju poštovanja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, sjednice tog tijela privremeno zatvaraju za predstavnike medija. To obavještenje je i dalje istaknuto na vidnom mjestu na internet stranici Agencije.

Takođe, Savjet je u obavještenju o održavanju 17. kao i u najavi 18. sjednice tog tijela koje su održane juče, ponovio da u skladu sa mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, prisustvo ovim sjednicama od strane predstavnika medija nije moguće. Obavještenje i najava su i dalje na internet stranici Agencije, gdje se lako mogu provjeriti ovi navodi.

Dodatno, kao v.d. direktora, a poštujući preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, još 16. marta, a ne juče, sam donio naredbu kojom je zabranjen ulaz u Agenciju svim licima koja nijesu zaposlena u ovom organu, a što je Savjetu dobro poznato.

Prema tome, niti je moja odluka neprimjerena, niti sam nanio štetu Agenciji, već sam se, naprotiv, dosljedno i odgovorno pridržavao preporuka i svih donešenih odluka u cilju zaštite zdravlja i zaposlenih i građana, a što se od mene kao v.d. direktora i očekuje tokom trajanja aktuelne situacije u vezi sa koronavirusom.

V.D. DIREKTORA

Savo Milašinović

Novosti