Meni
Plan sadrži uputstva za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i metode pomoću kojih će Agencija vršiti kontrolu poštovanja zakonskih obaveza i ograničenja. Agencija će insistirati na punoj primjeni zakona.
22.07.2016.
Saopštenje povodom interesovanja velikog broja organa vlasti za tumačenje člana 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
19.07.2016.
Ističe rok za prvo dostavljanje analitičkih kartica i putnih naloga u kampanji za parlamentarne izbore zakazane za 16.10.2016. godine. Agencija za sprječavanje korupcije insistiraće na punoj primjeni zakona i transparentnoj upotrebi javnih resursa.
18.07.2016.
Saopštenje povodom raspisivanja parlamentarnih izbora za 16. oktobar 2016. godine
12.07.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 25.07.2016.
datum: 25.07.2016.
objavljen: 25.07.2016.
datum: 25.07.2016.
objavljen: 25.07.2016.
datum: 25.07.2016.
objavljen: 22.07.2016.
datum: 22.07.2016.
objavljen: 22.07.2016.
datum: 22.07.2016.
objavljen: 22.07.2016.
dostavljen: 21.07.2016.
datum: 22.07.2016.